onsdag 17 juni 2009

SÄPOs översittarattityd till muslimer.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=1797871&BroadcastDate=&IsBlock=


I förra lördagens ”Lördagsintervju” i P1 (13/6-09) intervjuades SÄPOchefen Anders Danielsson. Det blev förstås många frågor om de hot från muslimska terrorister som vi har i hela världen idag. Vad gör SÄPO för att komma till rätta med sådana hot? Danielsson erkände att hoten även finns i Sverige, man han undvek samtidigt att göra några konkreta uttalanden om detta. Han ville inte generalisera när det gäller hoten från muslimska grupper. Han ville hellre ta ner problemet på det individuella planet. Det är individer det är fråga om, inte ett kollektivt hot, menade Danielsson. Och han påstod att SÄPO håller vissa personer under uppsikt när tendenser till radikalisering, eller andra oroande aktiviteter, upptäcks hos dem. Och då är det SÄPOS uppgift att framför allt försöka prata dem tillrätta som individer inte som medlemmar i ett kollektiv. Detta uttalande anser jag vara både märkligt och olycksbådande.

 

Det är märkligt eftersom Islam inte erkänner människor som individer utan endast som muslimska bekännare, vilket innebär att de alla är medlemmar i Umma, den allomfattande muslimska tillhörigheten. Islam betyder dessutom ”underkastelse” , vilket innebär att enskilda muslimer inte har något att säga till om i religiösa frågor. Bekänner man sig till Islam skall man lyda uttolkarna av Koranen annars bestraffas man hårt. Någon åsikts- och yttrandefrihet har således aldrig förekommit inom Islam. Ingen mötesfrihet heller för den delen. Västvärldens, och våra svenska lagar och förordningar, gäller alltså inte för muslimer, eftersom sådana individrelaterade lagar inte bara är ett brott mot Guds ord i Koranen utan i synnerhet även ett brott mot profeten Muhammeds stränga politiska och sociala regler.

 

Danielssons syn på Islam är även olycksbådande eftersom han tydligt visar att han inte känner till vad Islam och islamisk ideologi står för i ett större sammanhang. Att tala en fanatisk muslim till rätta är i det närmaste en omöjlig uppgift för oss eftersom muslimen anser sig ha Guds ord på sin sida. Han tror dessutom blint på att denne Gud, Allah, är den ende rätte Guden. Det gör att den troende muslimen anser sig stå över alla andra som inte är muslimer. Alla andra trosbekännare betraktas som otrogna och underlägsna och kan därför behandlas godtyckligt av muslimerna. Vilket också har skett i alla muslimska länder. 

 

Enligt Islam var det ängeln Gabriel som förmedlade Guds ord till Muhammed och det gjorde Muhammed till den ende rätte profeten. På det viset anser man att Koranen kommit till. Det som står i den boken är alltså Guds rena ord. Och Guds ord går inte att ifrågasätta, ty det är blasfemi. Och blasfemi kan straffas med döden. Det har vi sett många prov på under senare år. Profeten Muhammeds ord för 1.400 år sedan går inte heller att kritisera eller ifrågasätta, trots att det egentligen inte finns några verkliga bevis för att hans ens sagt dem! 

 

I Islams heliga lagböcker bestäms det precis hur muslimen skall leva och uppträda, och vad han/hon skall tycka både i smått och stort, för att vara en goda muslimer. Det är således en diktatorisk, politisk ideologi med religiösa förtecken. Att protestera mot något "heligt" i dessa sammanhang, hur dumt det än kan tyckas vara i modern mening, bestraffas fortfarande hårt i de flesta muslimska länder. Oftast med spöstraff, stympning, halshuggning eller stening. 

På den religiösa fronten har det praktisk tagit stått stilla i den muslimska världen ända sen starten för 1,400 år sedan. Inte undra på att de muslimska länderna är de mest underutvecklade av alla i modern tid! Säg en enda teknisk uppfinning, eller någon naturvetenskaplig forskning, av betydelse som kommit från den muslimska världen och jag skall rita ett kors i taket!  Nu hävdar visserligen några politiskt korrekta multikulturalister i vår vänsterinriktade s k "kulturelit" att datamaskinen i själva verket uppfunnits av araberna eftersom man påstår att araberna uppfunnit nollan. Men även det, som så mycket annat som kommer ur den politiskt korrekta elitens förvirrade munnar, är lögn och förbannad dikt. Enligt all vedertagen och erkänd forskning dök nollan först upp i Indien och övertogs av araberna i samband med deras militära erövring av Indien. I själva verket är det förvånansvärt lite av kulturellt värde som härstammar från araberna. Det mesta har de stulit i samband med sina blodiga erövringar av andra kulturer. Det enda araberna "berikat" dessa gamla, och på sin tid blomstrande kulturer med  tycks ha varit våld, massmord och förtryck i Guds och Profetens namn. Problemet för dessa välutvecklade kulturer var nämligen att de var rika och blomstrande och därför väl värda att erövra med våld och list av araberna/muslimerna, vilka saknade allt detta. Är det inte en liknande situation som vi befinner oss i här idag? Skillnaden är att erövringen av vår välutvecklade och blomstrande europeiska kultur idag skall ske med hjälp av en intensiv massinvandring från överbefolkade och fattiga muslimska länder. Det anser i varje fall många religiösa och politiska ledare i de muslimska länderna. Sist jag hörde någon säga det var ett citat från det nyligen avslutade mötet mellan Afrikas statschefer. Då sa Muhammar Kadaffi, Libyens enväldige statschef, att :"Nu behöver vi inte erövra Europa med vapen längre, nu gör vi det med människor". Så resultaten lär väl bli desamma som förr inom en ganska snar framtid!

 

Tillbaka till Danielsson: Trots all dokumenterad, vetenskaplig  kunskap om motsatsen anser han, liksom våra rigida och okunniga riksdagspolitiker, att muslimer kan behandlas som individer med fria viljor. Bara vi är riktigt snälla och vänliga mot dem så kan de ändra sig och bli lika snälla som oss.  Jag kommer osökt att tänka på den tidigare migrationsministerns, Jens Orback (s), häpnadsväckande uttalande efter mordet på Theo van Gogh hösten 2004. Han sa: "Vi måste vara öppna och generösa mot muslimer och Islam, för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss".  Han räknade alltså kallt med att vi svenskar snart kommer att bli en minoritet i vårt eget land! Detta på grund av sossarnas envisa och oansvariga massinvandringspolitik.

Jag tycker att Danielssons (och Orbacks!) uttalande avslöjar en häpnadsväckande översittarattityd, fylld av naiv självgodhet! Hur kan SÄPO inbilla sig att de skall kunna bemästra tänkandet hos människor som tillhör en internationell, auktoritär massrörelse. En massrörelse, som överlevt i 1.400 år och som dessutom är särskilt farlig för oss sekulariserade västerlänningar eftersom den är en religion som till största delen består av en politisk, auktoritär ideologi! Att försöka tala deras aktiva troende till rätta lär SÄPO inte komma långt med. Det kan jag garantera. Frågan är vad vi andra kan göra åt det? Tänk efter!

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar