måndag 13 juli 2009

Vet du vad oikofobi är ?

 

Den brittiske filosofen Roger Scruton anser att nationalstaterna i Europa är under attack både inifrån och utifrån. Han är mycket kritisk till utvecklingen av de mångkulturella samhällen med globala ambitioner, som framför allt folket på vänsterkanten undan för undan genomför med tvång i Europa.  Alla senare försök att omdana nationalstaten till något slags transnationell politisk ordning har, enligt Scruton, alltid slutat med totalitära diktaturer, såsom forna Sovjetunionen, eller i jättelika byråkratier, såsom EU. Han menar i sin lilla bok, The Need for Nations, att nation och nationalitet är en direkt förutsättning för demokrati och fredlig utveckling. "Bara om människor har en stark känsla för vilka de är och inser varför de handlar på ett visst sätt och varför de handlat på rätt eller på fel sätt, då kan individen bli så engagerad i kollektiva beslut att den kan acceptera dem som sina egna", skriver han. Det handlar således om grundläggande mänskliga rättigheter såsom åsikts- , yttrande- och mötesfrihet i första hand. Om en demokrati skall kunna fungera är dessa tre friheter en förutsättning för känslan av delaktighet och solidaritet. Människor i demokratiska nationer ser därför varandra som grannar medan människor i stamsamhällen, där blodsband ofta gäller, endast ser varandra som de troende och de enda rättrogna, menar Scruton. Stamsamhällets mentalitet finns bra beskrivet i det arabiska ordspråket: ”Jag och min broder mot vår kusin. Jag och min kusin mot världen” . Scruton menar att detta ordspråk på ett tydligt sätt fångar den historiska erfarenheten i det muslimska Arabien. Och det ger en sammanfattande förklaring till varför demokrati aldrig slagit rot i den muslimska världen.

 Scrutons poäng är att när familjeintressen eller religiös lydnad (s k ”creeed communities”)  tar överhanden i ett samhälle då bäddar det för konflikter och att just detta varit motorn i muslimska samhällen ända från början. Det är mot den bakgrunden han diskuterar faran med den stora muslimska invandringen till Europa under senare tid och våra makthavares aningslösa kulturrelativism. De gör ju gällande att alla kulturer har lika värde och att mångkulturalism är något gott att sträva efter. De konflikter som detta medför gynnar bara dynamiken och kreativiteten, tycker de. Och skulle det bli riktigt stökigt då kan alltid den starka staten gripa in slå ner bråkmakarna.  En sådan diktatorisk inställning uppifrån gör t ex att svenskarna inte får tala väl om sin egen kultur eller göra gällande att den är att föredra framför andra kulturer. Ty det kan, enligt mångkulturalisterna,  leda till nationalism och främlingsfientlighet och i sin förlängning till rasism. Men vi får gärna prisa invandrarnas kulturer såsom "berikande världskultur”. Det är helt politiskt korrekt. Vi har t o m fått ett Världskulturmuseum i Göteborg där man propagerar för det s k "mångkulturella samhället". I en utställning kallad "Den afrikanska förintelsen" försökte man bl a göra gällande att vi svenskar var en av de ansvariga för den afrikanska slavhandeln. Ett fullkomligt bisarrt påstående. Och under valet 1998 var det någon i en svensk tidning som kallade svenska folkdräkter ”färgglad fascism”  medan t ex turkiska och romska folkdräkter och danser var ”världskultur” och "berikande mångfald i det nya, mångkulturella samhället”.  Sådana yttringar, som förnekar arv och hem, kallar Roger Scruton för oikofobi från grekiskans oiko, hem, och fobi, sjukdom. Oikofobi är således ett sjukligt behov av att nedvärdera sin egen kultur och nationella identitet i jämförelse med alla andra. Det är motsatsen till xenofobi. 

Ständigt påstår oikofoberna i våra massmedia att vi inte har någon kultur som är specifikt svensk utan att vi, i stort sett, har fått allt utifrån. Och ”Vad fan är svensk identitet”, frågade nyligen en amerikan på bruten svenska i radio P1. Han var föreståndare för Interkulturellt Centrum. Ja, hur fan skall han kunna veta det som inte är svensk? Jag vet ju för fan inte vad engelsk eller arabisk identitet är heller! Och jag undrar om han vet det? Samtidigt får vi även ständigt höra att svenskar i gemen är både "homofober" och "islamofober" d v s att vi har en sjuklig inställning till homosexuella och muslimer, vilka av oikofoberna betraktas som kollektiva "etniska grupper". Det vet alltså inte ens vad etnicitet är! De begrepp som de sprider är inget annat än slagord, vilka flitigt används för att tysta kritiker till den politiskt korrekta idén om det "mångkulturella samhället". Begreppet islamofobi är dessutom ett uttryck som de radikala islamisterna hittat på för att stärka sin ställning i Europa.

Oikofobi är en farsot, som särskilt drabbat många intellektuella, akademiker, politiker och journalister som upplever sig själva vara förmer än andra, stå över alla andra moraliskt. De är mer toleranta och generösa än alla andra, särskilt med våra skattepengar. Man har beräknat att det kostar mellan 60 - 150 miljarder per år, summan varierar i storlek beroende på vad man vill ta med. Och vem som gör beräkningen. Oikofoberna tar naturligtvis inte med allt "... för då finns det risk för att främlingsfientligheten ökar". Deras favoritprofessor, Jan Ekberg, tog bara med 20 miljarder i finansdepartementets rapport Ds 1995:68, kallad "Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter". För den tjänstvilligheten belönades han med ett fint pris från Invandrarinstitutet i Borås! Men senare har han varit tvungen att erkänna ett betydligt större belopp - 100 miljarder!

Med hjälp av enorma summor från skattemedel anser sig således oikofoberna ha rätt att förvandla Sverige till ett s k "mångkulturellt samhälle", dessutom med tvång – trots att svenskarna i alla opinionsundersökningar sagt ifrån att de inte vill ha en sådan samhällsutveckling. DN citerade någon som för flera år sedan (1998) skrev att: " Detta är första gången i världshistorien som en demokratiskt vald regering tvingar sitt eget folk att bekosta sin egen kolonisering". Så sant, så sant! Oikofoberna genomför med tvång historiens största omdaning av Sverige utan att svenska folket givit sitt medgivande till det i ett demokratiskt val. Vi får inte ens ifrågasätta det på sakliga grunder!

Jag kommer osökt att tänka på en av de värsta av dem, Pierre Schori, som i riksdagen krävde att alla som var kritiska till invandringspolitiken skulle ”kriminaliseras och jagas” , särskilt akademiker! Varken de borgerliga eller massmedia reagerade på detta fascistiska uttalande! Och när man ser på utvecklingen har de socialdemokratiska makthavarna hittills lyckats ganska bra att med nazistisk precision kväsa all opposition . Mona Sahlin anser att det t ex var bra att sverigedemokrater får yrkesförbud och blir utkastade ur sina fackföreningar. Det liknar exakt den Berufsverbot som de tyska nazisterna använde sig av mot oliktänkande, bland dem socialdemokraterna, på 30-talet.

Socialdemokrater, av Sahlins sort, tycks helt ha glömt bort att demokratin endast existerar tack vare en åsikts- och yttrandefrihet som är baserad på öppen debatt och nationell lojalitet. Socialisterna i det nya triumviratet uppträder nämligen allt oftare som radikala oikofober genom att förneka den egna nationens kulturella fördelar och deras egen svenska identitet och nationalitet. Mona Sahlin är ett bra exempel på en radikal oikofob när hon pläderade för ett s k "mångkulturellt samhälle" i Sverige och kallade detta "berikande mångfald", samtidigt som hon nedvärderade den svenska kulturen och de svenska traditionerna och kallade svenskar för "enfald". Slå upp i ordet enfald i ordboken och se vad det betyder så kommer du nog aldrig att rösta på henne! På detta oikofobiska sätt fiskar Mona Sahlin väljare bland människor med utländsk bakgrund. Berömt är det uttalande hon gjorde inför turkisk skara människor. Man hör henne också ofta, att med sin släpiga söderslang, kalla Sverige för "de hä lanne". Det är ett mycket respektlöst, obildat och slarvigt sätt att i uttrycka sig på. Vi kan inte ha en sådan person som statsminister! Men även Reinfeldt har varit ute i liknande ärenden när han nyligen kallade oss svenskar för "barbarer" i jämförelse med de invandrare från Mellanöstern som han träffade i Södertälje. Dessa invandrare, ofta med stora familjer, har fått uppehållstillstånd här av olika skäl. Oerhört få av dem är flyktingar med skyddsbehov. Mer än 90% har kommit hit av ekonomiska skäl, inom FN kallas de "economic migrants". Skälen till varför alla dessa människor med stora familjer får permanenta uppehållstillstånd (PUT) får vi svenskar dessutom aldrig reda på. Oikofoberna har nämligen sett till att hemligstämpla alla uppgifter om invandrare i 50 år! 

Oikofoberna hetsar dessutom ofta upp dessa invandrare mot den svenska majoritetsbefolkningen. Det gör de genom att ständigt påstå att det är så synd om invandrarna. Vi tvingar dem att bo i ”utsatta områden”. De lider av ”utanförskap”.  De blir ständigt ”diskriminerade av majoritetsbefolkningen”. De utsätts för ”främlingsfientlighet och rasism” osv . Allt detta är, enligt oikofoberna, orsaken till de allvarliga förortsproblemen, de ökande våldtäkterna mot svenska kvinnor och den omfattande, ofta grova, kriminaliteten bland invandrare. särskilt de som kommer från Mellanöstern och Afrika. Och framför allt är det svenskarnas fel att så många utomeuropeiska invandrare är arbetslösa och att deras barn inte sköter sig i skolan. Men alla dessa anklagelser och bortförklaringar är bara rena undanflykter för att slippa ta ansvar för de konsekvenser som oikofobernas misslyckade invandringspolitik orsakat. Inget annat!

Jag kommer osökt att tänka på imamen, Abu Hamsa, i London som vrålade ut sitt hat mot det engelska samhällssystemet :”När vi muslimer snart kommer att ta makten genom vårt flertal skall vi utrota liberalerna och slänga Parlamentet i havet!”  Det skriker en man som kommer från ett antidemokratiskt, muslimskt samhälle där han dessutom är efterlyst för uppvigling och mord. I det liberaldemokratiska England har han trots detta fått både skydd, uppehälle och rätten att tala fritt. I det demokratiska England kan inte utlämnas för brott i sitt eget land eftersom han då riskerar tortyr. Detta är en svaghet i många europeiska länder. Vi har många liknande fall även i Sverige idag. I Sverige finns det importerade imamer, från strängt muslimska länder, som sprider hatpropaganda mot svenskar och det svenska samhället i moskéerna. Men oikofoberna, som har makten både över riksdag och media, vägrar att se sanningen i vitögat. De fortsätter istället att importera allt fler!

De har nämligen bestämt i Riksdagen att majoritetsbefolkningen inte kan utsättas för rasism och främlingsfientlighet. Det är endast invandrade minoriteter som kan utsättas för sådana hemska saker. När invandrare t ex kallar svenska flickor för ”horor” och svenskar i allmänhet för ”för blonda och blåögda svennejävlar” då tiger oikofoberna och samtycker. Men kallar någon svensk en svart afrikan för "neger", då skriker oikofoberna i högan sky att det är "rasism" och ”hets mot folkgrupp”. Konditorierna får inte ens ha sina Negerbollar ifred. Och t o m när GB-glass döpte en glass till Nogger blev det himla liv! Men när en svart afrikan i en förort kallar oss svenskar för ”jävla hundar” och”vita grisar” (white pigs) då lyser oikofoberna med sin frånvaro i massmedia. Och när en invandrare blir misshandlad av svenskar då blir det alltid ett enormt rabalder. Men när en svensk blir misshandlad, ja t o m mördad, av invandrare, då väcker det inget större intresse från medias sida. Det här har vi sett många exempel på under årens lopp. Invandrare blir nämligen misshandlade av "svenska rasister" medan svenskar bara blir misshandlade av "förtryckta invandrarungdomar i förortsgettona".  

Oikofoberna påstår också att det egentligen inte finns något som kan kallas svensk mat, utan alla maträtter har vi kopierat från andra folk. Man tar gärna kåldolmar som bevis! Att svenska kockar och svensk mat nu är oerhört eftertraktade i hela världen och att svenska kockar allt som oftast vinner internationella tävlingar, det talar man tyst om. Men att nästan alla samhällen i Sverige nu har en kebab- eller pizzabar det ses däremot som ett stort och berikande framsteg för svensk matkultur. De är levande bevis för ”invandrarnas företagaranda och kreativitet”.  När jag bläddrar bland hundratals underbara recept i min mammas gamla, svenska kokbok då inser jag ännu mer att det är oikofoberna som är den stora faran för Sverige och svenskarna – och inte i första hand invandrarna. Åtminstone inte än. Och jag fasar för att super-oikofoben Mona Sahlin kanske blir vår nästa statsminister, uppbackad av likasinnade kommunister och miljöpartister.

Men observera att detta socialistiska triumvirat endast kan komma till makten i Sverige med hjälp av invandrarröster – det står helt klart när man analyserar rösterna efter förra valet. Cirka 80% röstade på dessa partierna då, vilket kanske är rätt naturligt eftersom triumviratet lovar invandrarna ännu mer guld och gröna skogar. Och invandrarna är förstås kloka nog att rösta på den gren de sitter på. Det skulle jag också göra.

Men vilket parti är bäst för oss andra, som tvingas betala för detta mångmiljardkalas? Fundera på det. Valet 2010 närmar sig med stormsteg!

Jag är tacksam mot professor Roger Scruton för hans analys och varning för oikofobin i våra samhällen. Och jag kan varmt rekommerndera några av hans böcker.

 

Roger Scruton

The Need for Nations

Civitas, London 2004

ISBN 1-903 386-33 0

e-mail: books@civitas.ukWebsite: www.civitas.org.uk

 

Roger Scruton

The West and the Rest

Globalisation and the terrorist threat

Spectator - Continuum , London 2002

ISBN 1-882926-81-1

 

Nyligen utkom på svenska:

 

Roger Scruton

KULTUR RÄKNAS

Atlantis/Axess 2009

Jag kan också varmt rekommendera poeten och fotografen Anders Johanssons lilla, men innehållsrika, bok:

SANNINGEN ÄR ORIGINELL 

ÄNG BOK & BILD, Kalmar 2005

ISBN 91-975468-0-1

 

 

 

4 kommentarer:

 1. Nja...

  Inte för att jag tvivlar på dina källor men det vore berikande att länka eller ange dem.

  Efter att ha läst inlägget känner jag mig tveksam till vad budskapet egentligen är. Jag håller med om att det råder viss politisk korrekthet i att klanka ner på svenskheter och att detta är inte bara märkligt utan också djupt störande. Istället för att skylla på oikofober etc tycker jag dock att man har en egen skyldighet att ta reda på vad det finns att vara stolt över som svensk. Vad skulle du säga att du är stolt över i Sverige? Folkdräkter i all ära.

  Att förneka att kulturer blandas i allt snabbare takt och att detta per automatik skulle vara av ondo är trams. Det finns otaliga exempel på kulturer som blandats upp och som lever fredligt och demokratiskt och det finns också exempel på såna som slutat i byråkratiska kolosser och/eller repressiva regimer.

  Jag tycker mig dock se starka spår av Jantelagen (som tur är var inte hans författare svensk).

  Inte heller jag tycker om Mona Sahlin.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad pladdrar du för goja? Varför är det min skyldighet att tala om vad jag är stolt över? Jag har INGA sådana skyldigheter. Du kanske skulle koncentrera dig på att uppfinna några skyldigheter till islamisterna som ockuperar vårt vackra land!

   Beträffande Mona Sahlin kan jag bara säga, landsförvisa henne och hennes avkomma till Afganistan!

   Radera
 2. bra skrivet! personligen är jag stolt över vårt fredliga sätt att leva. vi som levt i fred med grannländerna i över 200 år, fram tills den senaste tiden värnat om det fria ordet, kvinnornas rättigheter i samhället. vi har även bidragit med en hel del vad gäller vetenskap och litteratur varvat med sportsliga framgångar. tryggheten som fanns när jag växte upp är en stor anledning för mig att känna mig stolt över nationen och dess folk.

  visst finns det exempel på folkgrupper som kunnat leva i symbios men är det verkligen dessa tendenser vi ser i det mångkulturella sverige? jag tycker det lutar åt det motsatta och det värsta är att politiker och journalister vägrar att ens se något problem, förutom den svenska rasismen då...

  det är ju verkligen så att man hyllar det som kommer utifrån och förringar det svenska, eller som det brukar låta: vad är svenskt egentligen? att förneka sitt kulturarv kan inte vara bra på något sätt. visst har vi influerats och tagit hjälp av valloner, tyskar och holländare men det kan knappast jämföras med dagens invandring. jag tycker personligen att vår kultur står högt över somalisk, irakisk osv. jag tycker inte att vi behöver dessa patriarkala influenser då de gör mer skada än nytta, alla kulturer är inte kompatibla med varandra vilket onekligen leder till konflikter.

  att politikerna struntar i vad folk tycker och ständigt slår nya rekord med invandringen övergår mitt förstånd. om det då hade varit så att våra mångkulturområden präglats av en vilja att integreras, hyfsade studieresultat, rimlig kriminalitet osv så hade man ju kunnat tänka sig att fortsätta med invandringen. nu pekar det snarare mot framtida väpnade konflikter mellan olika falanger. för att inte tala om att svenska ungdomar allt som oftast är offer vad gäller personrån och våldtäkter.

  det är dags att vi tittar i backspegeln litegrann, sverige hade en sanslöst låg kriminalitet om man bara ser tillbaka ett par årtionden. utvecklingen går verkligen inte åt rätt håll, frågan är varför man fortsätter år efter år när det är så uppenbart att integrationen har misslyckats?

  SvaraRadera
 3. Jag skulle vilja påstå att det inte finns något land i världen med så mycket att vara stolt över och så mycket kultur som Sverige. Jag ska snart bevisa mitt påstående.

  För det första är jag inte själv svensk, men stör mig mycket på att ett folk kan hata sig själv och låta invandrare tala så illa om dem. Folket jag pratar om är naturligtvis svenskarna. Så jag gjorde en hemläxa och studerade om här verkligen inte fanns någon kultur.

  Vad är svensk kultur och vad finns det att vara stolt över?

  Kultur är allt som skapas i ett land enligt mig. Det är konst, mat, musik, beteenden och kreativa alster överlag.

  Musik: Sverige är eller har åtminstone varit världens tredje största musikexportör efter USA och England. Idag vet jag inte, men Sverige är stort inom musik och med tanke på landets storlek är det sjukt förvånande. Mycket av Madonnas, Britney Spears och andra världsberömda artisters låtar är dessutom skrivna av svenskar och det finns enormt många välkända svenska artister där ute. Så kortfattat Sverige är utan konkurrens det mest produktva landet inom musik jämfört med invånarantal.

  Företag: Några av världens mest innovativa företag kommer från Sverige så som IKEA, ABB, Volvo, Saab, Ericsson etc etc listan kan göras hur lång som helst. Även Spotify, Skype och Soundcloud som används dagligen av hundratals miljoner användare skapades här. Sverige är förmodligen ett av de mest kreativa länderna i världen i förhållande till befolkning. Tror ni inte på det? Kom på ett enda land som är mer kreativt? Inget i mellanöstern, Sydamerika, eller Afrika kan ens konkurra. Det är inte rasism det är fakta och förmodligen kommer det ändras i framtiden när Sveriges problem hinner ikapp.

  När det kommer till beteende så är svenskar fantastiska i många avseende. Svenska män slår sina fruar väldigt sällan jämfört med andra länder och (etniska svenska män ) våldtar väldigt sällan Samtidigt är Sverige ett av de mest jämställda länderna i världen i många avseende. Här fanns en unik välfärdskultur som dock håller på att falla sönder i dagsläget. Samtidigt är Svenskarna ett av de minst aggressiva folken i världen. Vill ni ha källor bara googla min påstående =) (hade en femminuters paus från arbetet)

  Nu är det alltid problematisk att generalisera, men jag tycker mycket om svenskarna och hur snälla de är. Dock är många invandrargrupper (generellt) respektlösa mot svenskarna och beter sig mycket illa speciellt mot tjejer. "Varför skriker alla invandrarkillar horor efter tjejerna och beter sig så illa" är en fråga jag fick svara på från min lillasyster.

  När det kommer till historia så är Sveriges mycket spännande. Dels Vikingarna som reste runt ända till Amerika, men också influerade stora delar av världen så som Storbrittanien och Ryssland. Några av de engelska veckodagarna är ju döpta efter nordiska gudar så som Tor, Frei och Tyr. Tänk på hur många hundra miljoner människor som än idag varje vecka säger namnet på de fornordiska gudarna. Fascinerande!

  Sen att svenskar ska känna skam för det Amerikanska slaveriet är löjligt. Araberna som har bedrivit en mycket större slavhandel där kastrering av de svarta var vanligt, samt att en oren svart inte fick röra koranen (är inte det rasism?) (Dick Harrison -Slaveri) De behöver inte känna minsta skuld, men svenskar ska gå med nedsänkt blick.

  Det finns en engelsk förkortning på tre bokstäver som beskriver vad som sker i SVerige just nu - WTF!?

  SvaraRadera