lördag 18 juli 2009

Sydsvenskan påstår att invandringen är lönsam!

En häftig debatt har blåst upp mellan Skånska Dagbladet (SkD) och Sydsvenska Dagbladet (SdS). Lars J Eriksson på Skånskan var nämligen oförskämd nog att under rubriken ”EU:s gränser kan inte bli öppnare” (090714), skriva rent ut att ”... någon ökad öppenhet för massinvandring till EU är inte realistisk vare sig ekonomisk eller fysiskt, när en rad länder och storstäder i dag präglas av överbefolkning och havererad integrationspolitik.” Bakgrunden var att 22 miljoner människor redan är arbetslösa inom EU i dag och att detta ”innebär enorma påfrestningar på trygghetssystemen.” Fortsätter vi med en ogenomtänkt invandringspolitik, skriver Eriksson, så kan det leda till massfattigdom med social- och politisk oro som följd. ”Öppnare gränser leder direkt till socialbyråerna”, menar han. Eriksson ger flera exempel på stora länder i EU som redan nu är mycket hårt drabbade. Därför uppmanar han alla ansvarskännande politiker att inse farorna ”och inte förlora sig i flummiga visioner”.

För mig, och sannolikt för de flesta, låter Lars J Erikssons bedömningar både kloka och egentligen ganska självklara. Men inte för Sydsvenskans politiskt korrekta journalist Per Tedin. Sin framtida karriärbana trogen rycker han ut som en ideologisk legoknekt och kallar Skånskan för den smaklösa ”Mytmaskinen” (090716) Som ett brev på posten staplar han upp den ena politisk korrekta floskeln efter den andra i ett mönster som upprepats i minst 20 år. Genom att Skånskan använt ordet ”massinvandring” kopplas tidningen omedelbart ihop med Sverigedemokraterna. Och, som bekant, utmålar Sydsvenskan alltid Sverigedemokraterna som den stora faran – inte verkligheten! Slutsatsen blir som väntat att de problem som Skånskan tagit upp kallas skrämselpropaganda, konspirationstänkande och demonisering och att detta ”känns igen från främlingsfientliga krafter”. Samtidigt anklagas Skånskan för att inte med ett enda ord tagit upp att ”… invandringen historiskt bidragit till att skapa det europeiska välståndet. Och kommer att göra det i framtiden”. Detta påstående har multikulturalismens häxmästare sett i sina kristallkulor och de har upprepat det till leda utan att någonsin kunnat ge några sakliga belägg för påståendet.

När Sydsvenskan kallar Skånskan för ”Mytmaskin” då kan man lugnt sätta beteckningen ”Lögnmaskin” på Sydsvenskan. Per Tedin kan nämligen inte nämna ett enda sakligt belägg för att de senaste 30 årens invandring varit lönsam – varken i Sverige eller i något annat europeiskt land. Men låt mig för enkelhetens skull hålla mig till Sverige, eftersom ett flertal politiker och journalister reflexmässigt påstått att invandringen är lönsam här. Följande fakta visar tydligt på en helt annan bild av verkligheten!

Enligt regeringens Departementsserie, Ds 1995:68 (sid 16), beräknades att de tidigare samhällsekonomiska vinsterna från arbetskraftsinvandringen upphörde ca 1985 på grund av att: ”…invandrarna började ta i anspråk det offentliga välfärdssystemet i betydligt större utsträckning än tidigare. Därefter har årligt underskott förelegat, dvs. inkomster överförs numera från svenskbefolkningen till invandrarbefolkningen.”

1988 påpekar Riksrevisionsverket i en rapport 88/02/15 att de kommunplacerade flyktingarna förblivit bidragsberoende.

1995 ger Finansdepartementet ut rapporten Ds 1995:68 ”Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter”, av professor Jan Ekberg och docent Lars Andersson. Forskarna konstaterar: ”I de invandrarautredningar som arbetade på 1970 och 80-talen har invandringens ekonomiska effekter aldrig blivit föremål för någon egentlig studie …… Även i ett så pass viktigt ekonomiskt –politiskt dokument som långtidsutredningarna har det inte funnits någon djupare belysning av invandringens ekonomiska effekter.”  Rapporten kommer fram till att de sannolika kostnaderna för enbart 1995 uppgick till 20 miljarder kronor. Och forskarna konstaterar (sid 17) att: ”20 miljarder är ett betydande belopp som i princip skulle kunna få en alternativ användning. Dessutom är den riktning som inkomstöverföringarna numera har ett uttryck för att något har blivit fel i förhållande till några av Sveriges invandrarpolitiska och ekonomisk-politiska målsättningar.” 

Jan Ekberg har sedan rapporten utkom justerat upp kostnadsberäkningarna till 25-30 miljarder årligen (Sydsvenska Dagbladet 97-09-21, sid A8) Lägg märke till det Per Tedin och Heidi Avelan!

1999 höjde Jan Ekberg kostnaderna ytterligare till minst 100 miljarders förlust årligen i en amerikansk ekonomitidskrift. ( Se:: Jan Ekberg, Immigration and the public sector:Income effects for the native population in Sweden, Journal of Population Economics, volym 12, nr 3.)

Dessutom har professor Bo Södersten på högskolan i Jönköping i artiklar, med Jan Ekbergs forskning som underlag, hamnat på 65 miljarder årligen – alltså betydligt mer än hela vårt försvar!

Och universitetslektorn i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet, Lars Jansson, har i sina noggranna studier om invandringens kostnader i boken MÅNGKULTUR ELLER VÄLFÄRD, Borås 2002, kommit fram till att invandringen kostar oss ca 150 miljarder årligen! Ingen har hittills, på sakliga grunder, kunnat bevisa att Lars Jansson har fel i sina kalkyler. Men hans bok har förtigits och han har blivit förtalad och nekad annonser i flera tidningar. Småskurna och okunniga mobbare är det nämligen mycket gott om i svenska media. De rycker ut och försvarar invandringspolitiken med ojusta medel så fort problemen kommer på tal. Alla försök till saklig debatt har möts med anklagelser om främlingsfientlighet och rasism!  Man undrar ängsligt hur länge svenska folket skall nöja sig med detta?

Ja, nu är det alltså upp till Sydsvenskans Per Edin och Heidi Avellan (hon har varit ute i Radio Malmöhus och debatterat mot Lars J Eriksson för hans artikel) att bevisa att invandringen varit så lönsam som de påstår. Och de bör också publicera den lönsamhetskalkyl som visar att den kommer att bli lönsam även i framtiden, vilket de lovat sina läsare. Det skall bli intressant och se vad de kommer att hitta på, särskilt med tanke på de enorma miljardförluster som forskarna hittills kommit fram till.

Men jag hoppas att Tedin och Avellan inte åter kommer dragandes med solskenshistorier om valloner, jugoslaver och italienare, ty det vore verkligen en skymf mot svenska folkets ekonomiska uppoffringar under de senaste 30 – 40 åren. Den tidigare arbetskraftsinvandrarna i historien, som försörjde sig själva, är nämligen mycket få i  jämförelse med de s k  flykting- och anhöriginvandrare, vilka strömmat in i stora mängder allt sedan 1969, då Olof Palme beslutade att arbetskraftsinvandringen skulle upphöra till förmån för den senare typen av invandring. Mycket få bland dessa s k flyktingar och ekonomiska migranter (det är den stora gruppen) har lyckats försörja sig själva helt och hållet. Palmes ödesdigra beslut är därför med största sannolikhet den värsta katastrofen i Sveriges historia. Men det vågar man i allmänhet inte tala öppet om i medierna , ty socialdemokraterna föreslog i Riksdagen att alla som vågar kritisera och avslöja denna invandringskatastrof skall "kriminaliseras och jagas". Detta fascistiska förslag ställer tydligen Sydsvenskan fortfarande upp på. Heder åt Skånskan som inte gör det! 

 

 

 

 

5 kommentarer:

 1. Fick jag bestämma utnämnde jag denna blogg som Sveriges BÄSTA!!

  SvaraRadera
 2. Nu kommer det dragandes med Lars Janssons gamla undersökning igen som sågats vid fotknölarna jag vet inte hur många gånger...suck...Försök igen

  http://www.immi.se/rasism/jansson.htm

  SvaraRadera
 3. "Mycket få bland dessa s k flyktingar och ekonomiska migranter (det är den stora gruppen) har lyckats försörja sig själva helt och hållet."

  Jaså? Hur få då?.....Blir väl för svårt nu men gör ett försök

  SvaraRadera
 4. Du kommer med felaktiga uppgifter.
  Jan Ekberg höjde inte alls till några 100 miljarder i Immigration and the public sector:Income effects for the native population in Sweden:

  "At present, the yearly negative
  income effect is nearly 2 percent of the gross national product (see Ekberg 1999), i.e.
  approximately SEK 30-40 billions"
  http://www.amid.dk/pub/papers/AMID_48-2006_Jan_Ekberg.pdf

  Som du ser stämmer inte ditt påstående. Jag antar att det är därför du inte länkade till tidningen?

  Sen angående företagsekonomen Lars Jansson och dina påståenden om att ingen skulle kunnat bevisat att han har fel är ju skrattretande!

  Det är ju snarare tvärtom. Det finns så mycket fel och dubbelräknande i den boken så det finns ingen seriös ekonom som tar den på allvar. Han tar t.ex med biståndet, EU-avgiften och kostnader för försvaret!

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_62395.svd
  http://www.expressen.se/debatt/1.1116235/en-dalig-invandringspolitik-kostar-men-langt-fran-300-miljarder

  SvaraRadera
 5. Gapflabb - jag kollade immi.se och där kan man verkligen se kreativ bokföring i aktion. De räknar invandrare som en vinst när de flyttar hem igen som pensionärer och tar pensionen med sig. Va, hallå, vansinningt. Naturligtvis är det en kostnad. Att Sverige inte betalar för tex äldrevård för dessa betyder inte att vi får en vinst. Vi får minskade kostnader. Hade de inte invandrat alls skulle vi haft ännu mindre kostnader. På samma sätt räknar de en vinst på 2,5 miljoner för varje flykting över 18 år som kommer hit eftersom vi inte betalat barnbidrag och utbildning för dessa. Men - de får ju utbildning när de kommer hit, de får bidrag när de kommer hit. Hur kan det vara en vinst? Att de kritiserar kritikernas kreativitet vid beräkningar av kostnader är en sak, men att sedan själva hitta på ännu mer och ännu löjligare saker det är bara pinsamt. attsedan läsare av denna blogg och andra i samhället går på det är det värsta av allt. Saknas det totalt ett kritiskt öga i dagens samhälle?

  SvaraRadera