torsdag 4 februari 2010

Nu tillbaka efter en lång paus.

Hej

Jag har tagit mig en lång och välbehövlig "time out", som Mååna brukar säga.  Man blir ju lätt deprimerad över utvecklingen i Sverige och då behöver man något annat att tänka på ett tag. Jag känner många som gör likadant. Men under tiden har jag bland annat kollat hur man tolkar statistik i vissa sammanhang. Det finns ju lögner, förbannade lögner och statistik! 

Vi har bland annat studerat vad Lysenkoakademikern vid Göteborgs Universitet, Marie Demker, sysslar med år ut och år in. Marie Demker hör ju till en av svenska massmedias favoritakademiker. Vi har utnämnt henne till en typisk "Lysenkoakademiker" med hänsyftning till Josef Stalins favoritakademiker, Trofim Lysenko (1898 -1976). Denne beryktade man försåg nämligen Stalin med fullkomligt galna forskningsresultat, precis sådana resultat som diktatorn önskade sig, och han gjorde därmed en lysande, och icke minst blodig, karriär i Sovjetunionen. Han var alltså en av historiens största akademiska "rövslickare". 

Marie Demker arbetar målmedvetet i Lysenkos anda och förser varje år våra makthavare med politiskt korrekta forskningsresultat som rör invandring och invandringspolitik. I hennes fall handlar det framför allt om hennes s k forskning om svenskarnas inställning till flyktingar. Genom att år ut och år in förse våra politiker med manipulerade resultat har hon gjort en strålande akademisk karriär. Vi skall snart återkomma till det spännande ämnet. Det är viktigt inte minst inför valet i september.