torsdag 20 augusti 2009

Vi måste kunna diskutera invandringens kostnader!

Jag välkomnar signaturerna ”Jannes” och ”Jörgens” kritiska kommentarer på mitt förra inlägg, vilket handlade om den invandringsdebatt som förs mellan Sydsvenskan och Skånskan. Ni bägge reagerade på hur jag tagit upp invandringens kostnader på min blogg. Jag tycker det var bra! Invandringens kostnader måste få debatteras öppet, och helst också sakligt, eftersom förlusterna år ut och år in är så stora.

 

Du, Janne, påstår att Lars Janssons ”… gamla undersökning sågats vid fotknölarna jag vet inte hur många gånger”. Och du suckar över att jag refererat till honom. Men då tillåter jag mig att fråga dig: Har du läst Lars Janssons bok och verkligen förstått hur han gjort sina beräkningar? Jag ställer frågan av två skäl. För det första därför att det inte är så lätt att följa med i den högre ekonomiska skolan när det gäller brutton och netton. Jag har själv haft svårt med det. För det andra därför att ingen hittills, så vitt jag vet, har gett några sakliga bevis för att Lars Janssons kostnadskalkyler har varit grovt överdrivna. Han visar ju bland annat att kostnaderna för invandrarna per capita är 25% högre än för den inhemska befolkningen. När jag inte förstått något i hans resonemang har jag helt sonika ringt upp honom och ställt frågor. Jag har ringt Ekberg också, fast det var tio år sedan. Om du har några aktuella, sakliga undersökningar som stödjer en negativ kritik på Janssons uträkningar vore jag mycket tacksam för att få ta del av dem. Ty, jag är absolut inte ute efter att sprida lögner på min blogg.

 

Så vitt jag vet har Lars Jansson inte gjort någon skillnad på metodik vid beräkningen av kostnaderna för invandrare och svenskar när han gjorde sina beräkningar. Och han har tagit upp kostnaderna i både stat, landsting och kommuner, vilket andra forskare tydligen inte gjort.

 

Såg du debatten i TV mellan Jansson och Ekberg, jag tror det var 1998? Då kom bägge faktiskt fram till att totala kostnaden för invandringen låg på ca 100 miljarder årligen. Och tar man den metod som Ekberg använde i sin artikel i Journal of Population Economics som utgångspunkt då hamnar man faktiskt på över 100 miljarder. Den artikeln skickade Ekberg in till Population Economics 1996. Den godkändes 1998 och publicerades slutligen 1999. Men de siffror han anger i artikeln är från början av 1990-talet. Det måste man hålla i minnet eftersom invandringen av utomeuropéer ökat kraftigt under de ca 15 år som gått sedan dess.

 

Du reagerade också på att jag gjorde gällande att:”Mycket få bland dessa s k flyktingar och ekonomiska migranter (det är den stora gruppen) har lyckats försörja sig själva helt och hållet”. Men det finns många undersökningar som stödjer mina ord. Inte minst professor Jan Ekberg själv har varnat för flyktinginvandringens ekonomiska följder i flera texter. Se: Journal of Population Economics, vol 12, nr 3, 1999  och särskilt på: www.amid.dk/pub/papers/AMID_48-

 

Jan Ekberg beskriver i sina texter att arbetskraftsinvandringen på 1950- och 60-talen var lönsam, särskilt den från de nordiska länderna. Den senare s k ”flyktinginvandringen” från utomeuropeiska länder, som Palme satte igång på 1970-talet, har däremot varit mycket olönsam hela tiden. Detta drabbar samhällsekonomin mer och mer för varje år. Redan på 1990-talet beräknade Ekberg förlusterna till ca 30 – 40 miljarder årligen. Men då hade han, som jag tidigare nämnt, inte tagit med alla kostnader, vilket Lars Jansson mycket riktigt påpekat vid flera tillfällen.

 

Du, Jörgen, påstår att jag kommer med felaktiga uppgifter när jag hävdar att Ekberg höjt kostnaderna till ca 100 miljarder i Journal of Population Economics, vol 12, nr 3, 1999. Frågan är – har du läst den artikeln? Jag ställer frågan eftersom du hänvisar till en helt annan artikel i danska AMID, vilken är skriven betydligt senare, nämligen år 2006.

 

Ekbergs artikel i danska AMID var en intressant artikel som jag faktiskt inte läst. Tack för tipset! Den är överlag både bra och tydlig. Jag tycker dock att det citat du tagit från denna artikel är minst sagt anmärkningsvärt. Ekberg skriver: ”At present, the yearly negative income effect is nearly 2 percent of the gross national product (see Ekberg 1999), i.e. approximately SEK 30-40 billions”.

 

De siffror som Jan Ekberg kommit fram till nästan 10 år tidigare skulle alltså vara aktuella även 2006?! Detta faller ju naturligtvis på sin egen orimlighet, särskilt när man tar del av hans övriga text i artikeln. Här var ju Ekberg mer kritisk än någonsin till den förda invandringspolitiken och dess ekonomiska belastningar på samhället. Och han varnar bland annat för att hela skolsystemet kommer att ställas inför enorma finansiella problem när man skall försöka få andra generationens invandrare att bli attraktiva på en postindustriell arbetsmarknad.

 

Du skriver vidare att ”.. det finns så mycket fel och dubbelräknande i den boken (alltså Lars Janssons) så det finns ingen seriös ekonom som tagit den på allvar. Han tar t. ex med biståndet, EU-avgiften och kostnader för försvaret!” Javisst, det är ju nödvändigt att man måste göra det om man är seriös! Annars gör man ju skillnad på svenskar och invandrare och menar att det bara är ursprungsbefolkningen som skall stå för dessa statliga utgifter! Men det är självklart att alla som bor och jobbar i Sverige, och utnyttjar våra välfärdssystem, skall vara med och dela på statens kostnader efter förmåga! Om dina "seriösa ekonomer" inte inser det då är dom verkligen ena riktiga lunsekonomer.  Tar du dem på allvar då kan du känna dig grundlurad.

 

 

Dessutom misstänker jag faktiskt att Jan Ekberg kan ha tagit kostnadsuppgiften han nämner här från en tidigare artikel på 1990-talet och helt enkelt glömt att revidera den i sin senare artikel. Kostnaderna kan ju inte ha stått stilla i nästan 15 år, särskilt med tanke på hur stor den utomeuropeiska invandringen varit under alla dessa år. Ekberg poängterar ju starkt att utomeuropeiska invandrargrupper överlag haft, och har, oerhört svårt att integreras på den svenska arbetsmarknaden. Och även om kostnaderna/förlusterna skulle stått stilla i 15 -20 år så skulle dessa vid det här laget minst motsvara en total förlust vilken är lika stor, om inte större, än hela vår statskuld!

 

Vissa framträdande politiker har under de senaste 15 åren hävdat att invandringen både varit berikande och lönsam, trots de årliga förluster som forskarna kommit fram till. Därför krävde Pierre Schori (s) i ett tal i Riksdagen att alla som kritiserade invandringspolitiken skulle ”kriminaliseras och jagas”, särskilt om de var akademiker. Massmedia har tyvärr lydigt ställt upp på detta, vilket i hög grad drabbat en person som Lars Jansson. Jag tycker att det är både skamligt och allvarligt. Tycker inte ni två, Janne och Jörgen, det också?