torsdag 3 december 2009

Fagert tal bakom den svenska Hjärnridån!

Med stor förvåning läste jag en artikel (SvD 2009-11-24) under rubriken ”Invandring smörjer ekonomin” skriven av handelsminister Ewa Björling ( Docent i medicin)  och nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou. Författarna påstår frankt att nu finns det starka belägg för att utlandsfödda förbättrar våra handelsrelationer med omvärlden. Och de hänvisar till en nylanserad studie som ”visar att invandring kan öka handeln mer än exempelvis lägre tullar”.  Utlandsfödda skulle, enligt författarna, besitta unika kunskaper om sina hemländer och därmed vara mer kapabla att göra affärer med dessa länder än vi svenskar. Slutsatsen är att en mer öppen invandringspolitik skulle vara ett överlägset verktyg för att öka vår handel runt om i världen, särskilt i Mellanöstern och Afrika.

Nu skall vi alltså börja tjäna storkovan på våra s k ”flyktingar och ”flyktinganhöriga” , vilka tillsammans i mer än 25 år orsakat oss miljardförluster varje år. Bidragspolitikens nuvarande parasiter från Mellanöstern och Afrika, vilka hunnit bli åtskilliga hundratusen (varav många är analfabeter!), skall nu, som genom ett trollslag, förvandlas till duktiga affärsmän.  Och äntligen börja dra in storkovan till våra konkursmässiga kommuner, särskilt i Norrland. En fullkomligt lysande idé! Ewa Björling och hennes ”specialist” har nu äntligen börjat förstå hur slipstenen skall dras. Eller?

Nej, tyvärr är ingenting nytt under himmelen antingen idéerna kommer från höger eller vänster. Befolka Norrland-visan visar sig tyvärr vara ett rent plagiat. Sossarna har redan sjungit samma visa sedan länge. Lars Stjernqvist (då chef för det numera nedlagda Integrationsverket) och Hedi Bel Habib föreslog (DN 2001-03-14) att vi skulle skicka flyktinginvandrare till avfolkade norrlandskommuner. (Ulrika Messing förslog något liknande också. Hon var även oerhört glad över att flyktingkvinnorna födde så många barn till oss!) Arbetslösa invandrare från utomeuropeiska länder skulle ersätta de norrlänningar som tvingats flytta på grund av arbetslöshet. Stjernqvist et al påstod på fullt allvar att flyktingarna skulle kunna göra storaffärer med sina hemländer via nätet och därmed rädda dessa kommuner från sotdöden. Norrland skulle fyllas med ”nytt, friskt blod” , ja, så sa de faktiskt!

De gamla norrlänningarna, som tvingats flytta söderut för att kunna försörja sig, var tydligen inte av rätt blod. Eller var det ras, man tänkte på? Man beskrev nämligen dessa flyktingar i euforiska ordalag såsom så mycket finare och klyftigare än ursprungsbefolkningen. De hade framåtanda, nybyggaranda och unika kunskaper som skulle berika samhällena i Norrland och ge nytt hopp för framtiden. Det är precis vad Ewa Björling också hävdar nu!

Att det inte blivit som integrationsexperterna tänkt sig, det vet väl alla idag. Men den kunskapen har tydligen inte nått in i kanslihuset ännu. Bakom den svenska Hjärnridån har de politiska och massmediala makthavarna ständigt spridit ut nya luftslott och lögner av den här typen. Alla invandrarna har ju enligt DN.s ledare 2002-06-24 flytt från sina hemländer. Hur i all världen skall de då kunna göra affärer med dem och resa runt lite som de vill? Då är de ju inte flyktingar, som makthavarna ständigt påstår, utan "ekonomiska migranter", precis om FN har påpekat! Men så fort sådana uppgifter har kommit på tal så har de ansvariga makthavarna fördömt alla som tvivlat på eller vågat kritisera deras politik. Jag kommer osökt att tänka på den fascistoide socialdemokraten Pierre Schori som i Riksdagen krävde att alla som kritiserade deras invandringspolitik skulle ”kriminaliseras och jagas”. (Förlåt att jag upprepar detta så många gånger, men jag kan inte låta bli!) Sedan dess har sanningen blivit ännu mer satt ur spel och i dess ställe har lögnerna frodats. Lögnerna börjar alltid med förnekelsen. Och förnekelsen är censurens moder!

Låt mig upprepa, vad jag sagt i mitt förra inlägg, ty det kan inte nog poängteras: Bakom den svenska HJÄRNRIDÅN har åsiktsdiktatur, översitteri, osanningar, censur och förnekelse av fakta blivit legio. Där bakom har "en av Europas mest regeringstrogna journalistkårer" fortfarande total kontroll över vad som får sägas och inte sägas. I åravis har svenska journalister, med få undantag, tjänstvilligt uppträtt som nyttiga idioter. Det är bara tack vare nätet som vi idealister och kritiker kan ta oss igenom denna HJÄRNRIDÅ och säga sanningen. Slaget om åsikts- och yttrandefriheten sker nu på bloggarna. Därför tror jag att de politiskt korrekta tidningarna snart kommer att vara ett minne blott! Och få kommer att sörja dem!

 

onsdag 2 december 2009

Populist = att ha hög svansföring?

Jag har länge observerat att svenska journalister per automatik använder begreppen ”högerpopulism  och ”högerpopulist” som negativa slagord mot oliktänkande. Någon vänsterpopulism tycks däremot inte förekomma i deras vokabulär. Jag kollade upp när orden ”populism” och ”populist  först började dyka upp i den politiska debatten. Och det visade sig, som jag befarat, att det skedde på 70-talet – under den stora mediala vänstervågen, den mediala tsunami som fortfarande dominerar svensk press.

Under mycket lång tid hade socialdemokratin styrt i de Skandinaviska länderna, ofta med hjälp av andra partier i mitten eller ännu mer till vänster. Under detta långa maktinnehav startades olika partier som var missnöjda med den röda dominansen.

I Danmark och Norge bildades Fremskrittspartier. I Danmark heter detta parti numera Dansk Folkeparti, men i Norge finns Fremskrittspartiet fortfarande kvar och är nästan lika stort som Socialdemokraterna. I Sverige gjorde Ny Demokrati ett försök att bryta den socialistiska hegemonin. Men nu är det framför allt Sverigedemokraterna som utmanar den politiskt korrekta makteliten.

Gemensamt för alla dessa missnöjespartier är att de velat ha en mer restriktiv invandringspolitik. Av den anledningen har de fått epitetet ”Högerpopulistiska” i våra massmedia, vilka sedan 1970-talet dominerats av journalister med vänstersympatier. Även ordet ”missnöjespartier” har blivit liktydigt med begreppet ”högerpopulistiska partier”.  Man tycks helt ha glömt att alla politiska partier varit missnöjespartier från början. Stämpeln ”högerpopulistisk parti” har per definition även tilldelats partier i andra länder av samma skäl som i Sverige. ”Högerpopulist” , ”rasist  och ”islamofob” kopplas ofta samman idag när oliktänkande skall skämmas ut offentligt och löpa gatlopp i medierna.

Men ur historisk synpunkt är ordet ”populär”  (som populist kommer ifrån) ett mycket positivt begrepp. Det är tidigare relaterat till antikapitalistiska och socialistiska rörelser. De franska socialdemokraternas tidning hette t ex Le Populaire och den förbjöds av nazisterna 1940. 

Ordet populär betyder ju: allmänt omtyckt, folkkär, folklig, lättfattlig eller enkelt framställd.  Att popularisera betyder därför att man gör något begripligt för folket. Och ordet  popularitet betyder, folkgunst eller omtyckthet av folket. I USA bildade man The Populist Party (också kallat People´s Party) 1890. Det var ett parti som ville förstatliga järnvägarna och ha direktval till senaten – alltså ett slags socialdemokratiskt parti. Det uppgick 1896 i det Demokratiska Partiet, vilket sossarna i Sverige kallar för ”vårt amerikanska systerparti”.

Så slutsatsen av detta blir inte riktigt vad vänstern tänkt sig. Ty, när vänsterjournalisterna nu ständigt anklagar sina politiska motståndare för att vara populister så markerar de ju samtidigt att de själva är emot folket. Och det är precis vad deras motståndare alltid hävdat att de är! 

En vän till mig kunde inte finna ordet ”populist” i sin svenska ordlista. Men det var inte så konstigt eftersom den var från 1960-talet. Men han letade istället upp ordet i ett mer aktuellt, franskt lexikon och fick följande resultat. Här följer hela hans inlägg.


Populismens profeter

 

I en artikel i Trelleborgs Allehanda (TA) den 16/10 ondgör sig den politiske redaktören Mattias Karlsson över Sverigedemokraterna, vilka han kallar ”populismens profeter”. I artikeln nämner han ordet ”populism” inte mindre än sex gånger. Vad innebär då detta så värdeladdade ord?

Jag kollar med Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket (min upplaga är från 1960-talet) och ordet populism finns inte där. Eftersom ordet är franskt så kollar jag med Dictionnaire Hachette och där finner jag ”ljuset”;

Populisme

  1. (Hist.)  Ideologisk och politisk rysk rörelse från 1800-talets slut som har sitt ursprung i socialismen och den traditionella landsbygdskulturen.
  2. (Hist.)  Ideologi för vissa politiska folkliga rörelser, men som förkastar klasskamp.
  3. (Polit.) Politisk rörelse som förklarar sig som försvarare av folket mot kapitalet.
  4. Litterär eller artistisk rörelse som vill representera den lilla människan.

Voila! Nu vet också Mattias Karlsson betydelsen av populism. Populism är alltså någonting mänskligt positivt och mitt råd till Mattias Karlsson är att när han angriper människor eller organisationer som har en avvikande uppfattning från PKA (den Politiska Korrekthetens Apostlar, ett uttryck som myntades av den numera avlidne TA krönikören Henry R. Leo) så vore det ju bra om han hade en mera ”populistisk” framtoning.

Ulf F. Bergstrom

Molitg –les- Bains


Tack Ulf!

Ja, nu hoppas jag att allla som kallaspopulisterhädanefter skall sträcka på sig och och med hög svansföring vara stolta!


Ett litet tillägg från   http://en.wikipedia.org/wiki/Populism   kan vara intressant i sammanhanget:

Populism is a political discourse that juxtaposes "the people" with "the elites." Populism may comprise an ideology, a political philosophy or a mere type of discourse urging social and political system changes and/or a rhetorical style deployed by members of political or social movements. It is defined by the Cambridge dictionary as "political ideas and activities that are intended to represent ordinary people's needs and wishes" [1] 

tisdag 1 december 2009

”Minareterna är våra gevär”!

Det har varit folkomröstning i Schweiz när det gäller tillstånd för muslimer att bygga minareter runt sina moskéer. Det blev ett nej till minareter. Carl Bildt kallade detta för fördomar och fördömde folkomröstningen. Ja, han fördömde även folkomröstningar som demokratisk idé! Men Bildt är ju en känd förespråkare för att Turkiet, med sina 70 miljoner muslimer, skall bli ny medlem i EU. Trots att landet inte ens ligger i Europa.

Vad är då en minaret och vad representerar den i religiösa och politiska sammanhang? Jo, från minareterna skall en böneutropare kalla muslimerna till bön. Bönerna skall skrikas ut uppe i tornet för att höras vida omkring. Ty ingen skall komma undan att ”Allah är den ende Guden och Muhammed hans profet” och att alla skall underkasta sig den ende Gudens ord, vilka finns återgivna i Koranen. Tro det om ni vill, men Muhammed fick, enligt egen utsago (OBS! Inga vittnen!) texten till Koranen av ängeln Gabriel, som i sin tur fått den direkt från Allah själv. Från minareterna skall Allahs enda sanningar basuneras ut var fjärde timme dygnet runt, år ut och år in. Minareten är således en politisk-religiös maktsymbol av största betydelse i den muslimska världen. Därifrån bestämmer imamer och mullor att de troende skall visa sin underkastelse genom att vända sig mot Mecka,  falla på knä, lägga pannan mot marken och framföra sina böner. Denna politiska och religiösa indoktrinering är en livslång hjärntvätt som ingen kan undkomma. 

Numera, när böneutropen sköts via moderna högtalaranläggningar, är ljudnivån starkare och budskapen mer påträngande än någonsin. Men även om man hittills förbjudit offentliga böneutrop i de flesta västerländska länder, så är minareterna ändå viktiga som muslimska maktsymboler. De markerar på långt håll att här är vi och här tänker vi stanna. Detta är nu "Islams område" och det skall synas på långt håll.

När turkarna erövrade det kristna, bysantinska riket i slutet av 1400-talet lade de genast beslag på de kristna kyrkorna och gjorde om dem till moskéer. En av kristenhetens största och viktigaste katedraler, Hagia Sophia i Konstantinopel, fick då fyra jättelika minareter i hörnen. Och alla kristna symboler ersattes med muslimska slagord ur Koranen. Det skulle synas ordentligt att kristenheten lidit nederlag och att det var Islam som bestämde. Detta maktspråk pågår fortfarande. 

www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=151846

Då araberna i Allahs och profetens namn inledde deras våldsamma och framgångsrika erövring av stora landområden på 700-talet gjorde de inte bara om kyrkor och andra helgedomar till moskéer. Utan de lät även kristna slavar uppföra nya moskéer och palats åt sig i de erövrade områdena. Alla ursprungliga trosbekännare (kristna, buddhister, hinduer, zoroastrer m. fl) gjordes till andra rangens medborgare och förnedrades, förföljdes och förslavades. I stort sett alla stora byggnadsverk som de muslimska erövrarna i Spanien lät uppföra åt sig byggdes till exempel av kristna slavar. Denna billiga arbetskraft fick muslimerna tag på genom ständiga plundringståg i de kristna, norra delarna av landet. Den muslimska eliten har blivit vana vid att andra alltid jobbar åt dem. Det är faktiskt en av de främsta orsakerna till att den muslimska världen är så tekniskt och socialt efterbliven idag i jämförelse med Västerlandet och Fjärran Östern. Det hävdar t o m flera inflytelserika imamer, som vill ha en ändring.

Nästan alla stora, berömda byggnadsverk i den övriga muslimska världen, vilka oftast är moskéer med stora minareter, byggdes av slavar. De flesta slavarna i Mellersta Östern (Irak är ett bra exempel!) kom från Afrika. Muslimernas handel med svarta slavar har pågått i över tusen år och pågår faktiskt fortfarande i flera länder, särskilt i Sudan. ( Se: John Allembillah Azumah, THE LEGACY OF ARAB-ISLAM IN AFRICA. Oneworld Publications, Oxford 2001)

Den turkiske premiärministern Tayip Erdogan gav 1997 följande syn på vad en moské och dess minareter symboliserar inom Islam: "Moskéerna är våra baracker, kupolerna är våra hjälmar, minareterna våra gevär och de rätttrogna våra soldater”. 

kentekeroth.se/2009/05/28/klipp-pa-youtube 

 

Erdogans drömmoské! (bildkälla: http://hodja.wordpress.com)

Ett sådant krigiskt uttalande om kyrktorn hade varit helt otänkbart i den kristna världen. Men i den muslimska världen, där våld alltid varit en viktig ingrediens i den sociala tillvaron, ökade Erdogans popularitet markant och satte honom på världskartan som en av de främsta ledarna. Han visste hur slipstenen skulle dras för att tilltala de överbefolkade, muslimska massorna, vars yngre söner nu är på marsch mot Europa och dess hägrande rikedomar.

Islam betyder ”underkastelse”, glöm för all del inte det! Det är en skoningslös, politisk-religiös rörelse, som anser sig äga den enda rätta religionen. Och världsherravälde är dess yttersta mål, det får vi heller aldrig glömma! Västvärlden är deras nästa stora, fortfarande aningslösa, byte. Vi får inte heller glömma att Islam alltid spridits med våld, mord och förtryck. Ja, det finns faktiskt inte ett enda muslimskt land idag som inte erövrats med någon form av hot eller våld. I över tusen år försökte de erövra Europa med svärdet. Men idag har man insett att det inte går. Nu skall man istället göra det med hjälp överbefolkningen i de muslimska länderna. Huoari Boumidienne, tidigare diktator i Algeriet, sa redan i ett tal i FN 1974: "One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to conquer it. And they will conquer it with our sons. The wombs of our women will give us victory".  

www.afromeet.com/forum/70167-hommage----a--houari--boumedienne.php?p=5 

Och det är precis detta som sker just nu! 

Islam är således de facto ett stort hot mot den kristna världens sekulariserade fri- och rättigheter. Inte minst kvinnornas! Att förbjuda minareter i Schweiz är därför inget annat än ett uttryck för en befogad självbevarelsedrift. Vi borde egentligen gå ännu längre och förbjuda moskébyggen överhuvudtaget ända tills muslimerna tillåter religionsfrihet och att kristna kyrkor får byggas i de muslimska länderna. Det var precis det som folkomröstningen i Schweiz handlade om. Men idag förföljs och mördas kristna och deras kyrkor bränns ner på många platser. Man kan få uppgifter om detta nästan dagligen utan att det får någon nämnvärd uppmärksamhet i våra massmedia. Då är tydligen ”den globala solidariteten” och "religionsfriheten" långt borta.  "Mänskliga rättigheter" existerar inte i de muslimska diktaturerna. Det vet väl alla vid det här laget. Därför är det ganska skrattretande när islamister i Pakistan nu anser att den schweiziska folkomröstningen kränker deras mänskliga rättigheter. (www.information.dk/217013)

Carl Bildt, som nu så ivrigt pläderar för att Turkiet och andra muslimska länder skall väljas in i EU, borde verkligen läsa på sin historia lite bättre. Att tillåta folkomröstning om minareter har ingenting med ”fördomar” att göra. Det handlar snarare om självbevarelsedrift och är därför ett efterlängtat hälsotecken. Schweizarna har förstått att vi inte kan tillmötesgå alla muslimska krav i längden utan att det sker ömsesidigt. 

Håller Europa äntligen på att vakna upp ur sin långa, förlamande Törnrosasömn? 


Läs lite om olika europeiska tidningsredaktioners syn på minaretförbudet på:

http://www.signandsight.com/intodaysfeuilletons/1966.html