onsdag 2 december 2009

Populist = att ha hög svansföring?

Jag har länge observerat att svenska journalister per automatik använder begreppen ”högerpopulism  och ”högerpopulist” som negativa slagord mot oliktänkande. Någon vänsterpopulism tycks däremot inte förekomma i deras vokabulär. Jag kollade upp när orden ”populism” och ”populist  först började dyka upp i den politiska debatten. Och det visade sig, som jag befarat, att det skedde på 70-talet – under den stora mediala vänstervågen, den mediala tsunami som fortfarande dominerar svensk press.

Under mycket lång tid hade socialdemokratin styrt i de Skandinaviska länderna, ofta med hjälp av andra partier i mitten eller ännu mer till vänster. Under detta långa maktinnehav startades olika partier som var missnöjda med den röda dominansen.

I Danmark och Norge bildades Fremskrittspartier. I Danmark heter detta parti numera Dansk Folkeparti, men i Norge finns Fremskrittspartiet fortfarande kvar och är nästan lika stort som Socialdemokraterna. I Sverige gjorde Ny Demokrati ett försök att bryta den socialistiska hegemonin. Men nu är det framför allt Sverigedemokraterna som utmanar den politiskt korrekta makteliten.

Gemensamt för alla dessa missnöjespartier är att de velat ha en mer restriktiv invandringspolitik. Av den anledningen har de fått epitetet ”Högerpopulistiska” i våra massmedia, vilka sedan 1970-talet dominerats av journalister med vänstersympatier. Även ordet ”missnöjespartier” har blivit liktydigt med begreppet ”högerpopulistiska partier”.  Man tycks helt ha glömt att alla politiska partier varit missnöjespartier från början. Stämpeln ”högerpopulistisk parti” har per definition även tilldelats partier i andra länder av samma skäl som i Sverige. ”Högerpopulist” , ”rasist  och ”islamofob” kopplas ofta samman idag när oliktänkande skall skämmas ut offentligt och löpa gatlopp i medierna.

Men ur historisk synpunkt är ordet ”populär”  (som populist kommer ifrån) ett mycket positivt begrepp. Det är tidigare relaterat till antikapitalistiska och socialistiska rörelser. De franska socialdemokraternas tidning hette t ex Le Populaire och den förbjöds av nazisterna 1940. 

Ordet populär betyder ju: allmänt omtyckt, folkkär, folklig, lättfattlig eller enkelt framställd.  Att popularisera betyder därför att man gör något begripligt för folket. Och ordet  popularitet betyder, folkgunst eller omtyckthet av folket. I USA bildade man The Populist Party (också kallat People´s Party) 1890. Det var ett parti som ville förstatliga järnvägarna och ha direktval till senaten – alltså ett slags socialdemokratiskt parti. Det uppgick 1896 i det Demokratiska Partiet, vilket sossarna i Sverige kallar för ”vårt amerikanska systerparti”.

Så slutsatsen av detta blir inte riktigt vad vänstern tänkt sig. Ty, när vänsterjournalisterna nu ständigt anklagar sina politiska motståndare för att vara populister så markerar de ju samtidigt att de själva är emot folket. Och det är precis vad deras motståndare alltid hävdat att de är! 

En vän till mig kunde inte finna ordet ”populist” i sin svenska ordlista. Men det var inte så konstigt eftersom den var från 1960-talet. Men han letade istället upp ordet i ett mer aktuellt, franskt lexikon och fick följande resultat. Här följer hela hans inlägg.


Populismens profeter

 

I en artikel i Trelleborgs Allehanda (TA) den 16/10 ondgör sig den politiske redaktören Mattias Karlsson över Sverigedemokraterna, vilka han kallar ”populismens profeter”. I artikeln nämner han ordet ”populism” inte mindre än sex gånger. Vad innebär då detta så värdeladdade ord?

Jag kollar med Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket (min upplaga är från 1960-talet) och ordet populism finns inte där. Eftersom ordet är franskt så kollar jag med Dictionnaire Hachette och där finner jag ”ljuset”;

Populisme

  1. (Hist.)  Ideologisk och politisk rysk rörelse från 1800-talets slut som har sitt ursprung i socialismen och den traditionella landsbygdskulturen.
  2. (Hist.)  Ideologi för vissa politiska folkliga rörelser, men som förkastar klasskamp.
  3. (Polit.) Politisk rörelse som förklarar sig som försvarare av folket mot kapitalet.
  4. Litterär eller artistisk rörelse som vill representera den lilla människan.

Voila! Nu vet också Mattias Karlsson betydelsen av populism. Populism är alltså någonting mänskligt positivt och mitt råd till Mattias Karlsson är att när han angriper människor eller organisationer som har en avvikande uppfattning från PKA (den Politiska Korrekthetens Apostlar, ett uttryck som myntades av den numera avlidne TA krönikören Henry R. Leo) så vore det ju bra om han hade en mera ”populistisk” framtoning.

Ulf F. Bergstrom

Molitg –les- Bains


Tack Ulf!

Ja, nu hoppas jag att allla som kallaspopulisterhädanefter skall sträcka på sig och och med hög svansföring vara stolta!


Ett litet tillägg från   http://en.wikipedia.org/wiki/Populism   kan vara intressant i sammanhanget:

Populism is a political discourse that juxtaposes "the people" with "the elites." Populism may comprise an ideology, a political philosophy or a mere type of discourse urging social and political system changes and/or a rhetorical style deployed by members of political or social movements. It is defined by the Cambridge dictionary as "political ideas and activities that are intended to represent ordinary people's needs and wishes" [1] 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar